SUMMER PROGRAM FOR PREPARATION CLASS / БЭЛТГЭЛ БҮЛЭГ ХИЧЭЭЛЛЭЖ БАЙНА

SUMMER PROGRAM FOR PREPARATION CLASS AT UEIS IS ON-GOING.

Ulaanbaatar Elite International School is currently having summer classes for different grade levels. Summer classes started on June 5, 2017 until June 16, 2017.

One of the classes is for the incoming grade 1 students. To make sure to cater all the needs of each student, the class is divided into 2 classes, 1-Hope and 1-Love.

In this class, they are taught about the letters of the alphabet and more importantly, the sound recognition. On the first day, they are taught about different songs and rhymes, use of polite expressions and how to say their names and age correctly. During the program, they are expected to know how to write the uppercase and lowercase of the letters of the alphabet, say the sound and give the correct beginning letters of some words. Identifying articles a and an, days of the week and rhyming words will be discussed during the first week.

On the second week, they are taught how to identify good and bad habits, use of he and she in sentences, know the members of the family as well as creating their own family tree, identify the words with opposite meaning, following simple directions, use of be verbs, food names, parts of the body, senses, action words, naming words, pronouns, animal names and many more.

At the end of the program, the students are expected to read C-V-C and C-C-V-C words.

ИРЭХ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ШИНЭЭР ЭЛСЭН ОРОХ

БЭЛТГЭЛ БҮЛГИЙН ХИЧЭЭЛ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.

Улаанбаатар Элит олон улсын дунд сургууль дээр 2017 оны 6-р сарын 5-ны өдрийн Даваа гарагаас хоёр долоо хоног үргэлжлэх хоцрогдол арилгах зуны нэмэлт хичээлүүд орж байгаатай зэрэгцэн ирэх хичээлийн жилд анх удаа сургуулийн босгоор алхаж орох өхөөрдөм бяцхан хүүхэд багачуудаас бүрдсэн бэлтгэл анги маань хичээллэж байгаа юм. Бэлтгэл бүлгийн бяцхан сурагчид маань Hope /Итгэл/, Love /Энэрэл/ гэсэн хоёр ангид хуваагдан хичээллэж байгаа бөгөөд тэдэнд Монгол хэл, Математик, Англи хэлний хичээл орж байгаа юм.

Монгол хэлний хичээл дээр бяцхан сурагчид маань хүүхдийн хэл яриаг хөгжүүлэхэд тустай түргэн хэллэг сурч, шүлэг чээжлэхтэй хамт өнгөөр ялган будах гэх мэт гар зүгшрүүлэх дасгал ажиллаж байна.

Математикийн хичээл дээр тэд цифрүүдийг танин нүдэлж, хэлбэр дүрстэй танилцан Кэмбрижийн хөтөлбөрийн бага ангийн дасгалын номоос ажиллаж байна.

Англи хэлний хичээл дээр Англи цагаан толгойн үсгийг сурч чээжлэн авиазүйн дасгал хийж байгаа юм. Эхний өдөр бяцхан сурагч хүүхдүүд маань янз бүрийн дуу, шүлэг чээжлэн, өөрийнхөө нэр насыг зөв хэлэх, эелдэг харилцах арга барилд суралцав. Бэлтгэл бүлгийн хичээлийн хөтөлбөрөөр өхөөрдөм сурагч хүүхдүүд маань эхний долоо хоногт Англи цагаан толгойн том, жижиг үсгийг бичиж сурахын зэрэгцээ a ба an ялгац гишүүныг ялган таних, зарим үгийг зөв дуудаж сурах юм. Хоёр дахь долоо хоногт тэдэнд сайн, муу үйлдэл зуршлын талаар хичээл орж Англи хэлний гурав дахь биеийн he, she төлөөний үгийг өгүүлбэрт ашиглаж сурган ургийн бичгийг хөтлүүлж зүг чиг, хүний биеийн хэсэг, хоол, амьтны нэр гэх мэт энгийн үг хэллэгүүдийг зааж сургах юм.

 

20170609_114310 (Medium) 20170609_114459 (Medium)

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.