English Lesson for Parents

English Lesson for Parents

Our school has started giving Free English Lessons to our parents.

These English Lessons are held 3 times a week on Tuesday, Thursday, and Friday from 18:00-19:30.

The first class already started last Tuesday May 2, 2017 with Miss Nissa as their English teacher.

The English lessons will include different activities such as speaking, listening, and grammar exercises. If the number of parents attending the class will increase, they will be divided according to their English level.

These English Lessons will continue for 1 month (the entire month of May).

 

 

Эцэг эхчүүдэд зориулсан Англи хэлний сургалт

Сургуулийн удирдлагын зүгээс Англи хэлний тэнхимтэй хамтран эцэг эхчүүдэд зориулсан Англи хэлний үнэ төлбөргүй сургалтыг зохион байгуулж байгаа бөгөөд сургалт долоо хоногт гурван удаа Мягмар, Пүрэв, Баасан гарагт 18:00-19:30 цагийн хооронд болж байгаа билээ.

Анхны сургалт 2017 оны 5-р сарын 2-ны өдөр Англи хэлний Нисса багшийн удирдлага дор эхэлсэн юм. Англи хэлний хичээл нь яриа, сонсох, дүрмийн дасгал гэх мэт үйл ажиллагааг хамарч байна. Цаашдаа сургалтад хамрагдах эцэг эхийн тоо их байвал Англи хэлний хичээлийг түвшингээр нь ялган ангиудад хуваах юм.  Англи хэлний сургалт маань 1 сарын турш (5-р сарын турш) үргэлжлэх болно.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.